Hello there! | Nov 2002

Elton John says hello to his favorite publication